Schrijven

Schrijf als een Journalist – 5 AP Style Tips – Deel 1

write like a journalist

Schrijf als een Journalist – 5 AP Style Tips – Deel 1

Een effectief persbericht schrijven is niet zo moeilijk als u zich misschien zou voorstellen! Volg deze vijf regels en de journalisten en redacteuren die u met uw campagne benadert weten meteen dat uw content nieuwswaarde heeft en klaar is voor publicatie.

Het Associated Press Style handboek is wereldwijd de meest gebruikte schrijfwijzer voor persberichten, en hoewel vele nieuwsorganisaties hun eigen specifieke stijlhandboeken publiceren, komt de basale journalistieke stijl altijd terug uit bij het AP Stylebook. De Associated Press (AP) is een nieuwsbureau zonder winstoogmerk, gebaseerd in New York. Sinds zijn oprichting in 1846 opereert het als een coöperatieve, onafhankelijke vereniging van verslaggevers overal op aarde.
De journalistieke schrijfstijl verschilt op meerdere vlakken van schrijven in zakelijk ABN, en behalve een paar specifieke uitzonderingen in het Nederlandse taalgebied, is het letterlijk volgen van de AP style de beste manier om als een journalist te schrijven en de aandacht van nieuwsmedia te vestigen op uw persberichten. Mocht u schrijven voor een Engelstalig media publiek, dan geldt dit zelfs voor alle regels van het AP stylebook.
Hieronder volgen 5 voorbeelden van belangrijke vereisten van de AP style, die kunnen helpen bij het opstellen van professionelere nieuwsberichten die journalisten en redacteuren zullen waarderen – en publiceren. Wanneer dit in Nederlands taalgebied anders is, zullen beide varianten beschreven worden. Houd er dus altijd rekening mee waar het publiek waarvoor u schrijft zich bevindt. Volg deze 5 AP Style Tips – Deel 1 en schrijf als een journalist.

Tijden

Als u de tijden voor een evenement beschrijft, heeft de AP style specifieke vereisten. In Engelstalig taalgebied wordt bijvoorbeeld 8 p.m., en niet 20:00 gebruikt. In het Nederlands is dat echter precies andersom. Daar hebben we dus aanduidingen als 10.00 uur en 19.00 uur, in plaats van 10 a.m. en 8 p.m. U gebruikt dus altijd een dubbele punt en de minuutaanduiding, waar u dat in het Engelse taalgebied alleen bij gebroken tijden doet (half 11 schrijft men dus als 10:30), en daarnaast geldt natuurlijk voor de aanduidingen van a.m. en p.m. dat ze altijd een punt achter beide letters hebben staan. Het zijn nu eenmaal afkortingen.
De enige uitzondering hierop wordt gemaakt als de tijdsaanduiding aan het eind van een zin staat. Vermeld daarnaast tijden altijd als tijden in kwartieren, tenzij het om gebeurtenissen gaat waar de tijden heel specifiek vermeld moeten worden voor de nieuwswaarde. Een voorbeeld hiervan is: Om 9:00 verrichtte de directeur de feestelijke opening van het nieuwe schoolgebouw. Ook al deed hij dit misschien om 09:03. Geldt echter dat er om een specifieke rede voor een exacte tijd is gekozen, dan gebruikt men de exacte tijd: De nieuwe openbare bibliotheek opende op 7 juli 2007 haar nieuwe hoofdgebouw. Om precies 07:07 (op 07-07-07) verrichtte de burgemeester de openingshandeling.

Datums

Allereerst is het meervoud van datum in het ABN “data”, maar om verwarring te voorkomen met data in de wetenschap, statistiek en ICT (gegevens) wordt in persberichten altijd het “minder correcte” datums gebruikt.
Datums worden altijd opgevoerd met eerst de dag, en daarna de uitgeschreven maand, waar dit in het Engelstalig taalgebied precies andersom is. Gebruik alleen het jaar wanneer dat verwijst naar een ander jaar dan het huidige, of wanneer dat belangrijk is om een specifieke reden, zoals in het voorbeeld hierboven. Zo ziet dat er dus normaal uit: De inschrijving begint om 10:00 uur op dinsdag 31 Juli. Als u naar een evenement of gebeurtenis in het verleden verwijst, ziet het er zo uit: Zij werd voor de eerste keer verkozen als voorzitter van de vereniging op 23 november 2017, en heeft zich opnieuw kandidaat gesteld voor de verkiezing van het nieuwe bestuur op 22 november (van dit jaar, dus geen jaartal nodig; let wel op dat dit alleen geldt als het publiek waarvoor u schrijft logischerwijs kan weten dat er dit jaar weer verkiezingen zijn).
Hoewel in het Engels ook een komma staat na de dagaanduiding (July 31, 2017), staat deze er in het Nederlands enkel na het jaartal. Als u jaren wil afkorten, is het correct om te schrijven over ‘de jaren’ en dan het getal. Dus de jaren 50, of de jaren 90. Het Engelse ‘50s of ‘90s is niet toegestaan in het Nederlands. In het Engels wel, maar plaats de apostrof enkel voor het jaargetal, om de afkorting van de eerste twee cijfers aan te duiden (1950s wordt dus ’50s) en niet erna, dus ’50s of ’90s , en niet ‘50’s of ‘90’s.
Maanden en dagen worden in Nederlandse persberichten nooit afgekort. Anders dan in het Engels, waar maanden met  meer dan vier letters worden afgekort met de eerste drie letters, terwijl maanden met vier of minder letters voluit worden geschreven (de enige uitzondering is Sept.): Jan., Feb., Mar., Apr., May, June, July, Aug., Sept., Oct., Nov., Dec. (ook hier geldt weer, aan het eind van de zin geen tweede punt). Dagnamen (Maandag of Ma) worden meestal uitgeschreven, maar als ze al afgekort worden, dan met de eerste twee letters zonder punt. In het Engels zijn dit de eerste drie én volgt wel een punt (uitzonderingen met meer letters zijn Weds. En Thurs.). Welke keuze u uiteindelijk ook maakt, wees altijd consistent in het artikel.

Namen en titels

Zowel voornamen als achternaam worden gebruikt wanneer een specifiek persoon voor het eerst wordt genoemd, en dit is ook de plaats om de functie of titel(s) te vermelden. Daarna gebruikt u alleen de achternaam. Aanspreekvormen zoals Dhr. en Mevr. worden niet gebruikt in de AP style, in geen enkele taal. De professionele of militaire titel van een persoon wordt alleen met een hoofdletter geschreven als deze voor zijn/haar naam staat. Zo zijn bijvoorbeeld Rector Magnificus van de Universiteit van Sint-Oedenrode Lies Jansen, en Lies Jansen, Rector Magnificus van de Universiteit van Sint-Oedenrode beiden correct. Titels worden alleen gebruikt bij de eerste referentie.

Trek zo min mogelijk woorden samen

Als dat mogelijk is, is het beter een woord uit te schrijven dan een samentrekking te gebruiken. Het is bijvoorbeeld beter om te schrijven over De benzinetank van de auto, dan over De auto’s benzinetank, hoewel het vaak nodig is wanneer u geconfronteerd wordt met een 400-woorden limiet om het aantal woorden tot een minimum te beperken. Maar als u er goed over nadenkt zijn er altijd betere manieren om een zin op te schrijven (dat wil zeggen, korter en beter), waardoor u uw toevlucht niet hoeft te zoeken in afkortingen, vooral omdat deze zinnen moeilijker kunnen maken om te begrijpen.

Gebruik altijd correcte grammatica

Zorg dat u de regels leert kennen over het gebruik van d/t/dt (vooral bij imperatieve vormen (Houd afstand!/Hij houdt afstand) en andere vaak verkeerd gebruikte grammaticale regels.
Andere vaak voorkomende fouten zijn bijvoorbeeld hij wilt/hij wil (onregelmatige en afwijkende werkwoordsvormen), bij zich hebben/bij hebben (wederkerende werkwoorden). Let bovendien goed op correct gebruik van trema’s.
Daarnaast is het van essentieel belang om te controleren of iets wel daadwerkelijk ABN is, en geen spreektaal of dialect bevat. Een voorbeeld van spreektaal is het veelvoorkomende “irriteren/ergeren” (“Het irriteert mij” of “ik erger mij aan,” in plaats van “Ik irriteer me aan”). Een mooi voorbeeld van dialect is het gebruik van de werkwoorden “aanrijden” en “afwerken” in het Brabantse dialect tegenover het ABN. Een Brabander weet dat wanneer u “bent aangereden” u net van huis bent vertrokken, en wanneer u “bent afgewerkt”, u uw werkzaamheden (in alle mogelijke beroepen) voor vandaag beëindigd heeft. Een Amsterdammer zal bij de eerste term echter logischerwijze zeer bezorgd zijn, en bij de andere waarschijnlijk in lachen uitbarsten.
Let op met “deze, dit” en “die, dat”. De regel is dat “deze” en “die” gebruikt worden voor ieder woord dat normaal het lidwoord “de” heeft, en “dit” en “dat” voor het lidwoord “het.” Houd daarnaast altijd in de gaten op welke manier “die” en “dat” worden gebruikt. Is het bijvoorbeeld een aanwijzend voornaamwoord of een (onderschikkend) voegwoord? In dat geval liggen de regels uiteraard weer anders.
Als laatste moet u zich herinneren, dat iemand die “het verschil tussen kennen en kunnen niet kan, in deze branche niet gebruikt ken worden.” Met andere woorden, niet alleen is het belangrijk werkwoorden niet door elkaar of foutief te gebruiken, maar vooral is de samenvatting van dit kopje dat dergelijke kennis – en grammaticale toepassing daarvan – belangrijk zijn om te zorgen dat u en uw berichten serieus worden genomen door journalisten. Simpele fouten in woordkeuze en grammatica laten verslaggevers, beheerders en redacteuren zien dat u uw huiswerk niet goed heeft gedaan tijdens het schrijven, en maakt het daarmee heel wat minder waarschijnlijk dat zij het wel voor u gaan doen, en uw bericht alsnog gebruiken.

by Jill McCoomber

DE VOLGENDE STAP:

Het volgen van al deze regels is enkel de eerste stap in het verkrijgen van verkregen media-aandacht. Om te zorgen dat uw bericht gepubliceerd wordt en uw doelgroep goed bereikt, moet u zeker weten dat het verspreid wordt onder de juiste verslaggevers en media-kanalen. Faselis Growth is een makkelijke en betaalbare manier om een voorgeselecteerde lijst van nieuwskanalen met interesse in uw branche te bereiken, en Faselis Corporate pakketten bieden de mogelijkheid om uw eigen distributielijsten te maken en u zo te richten op journalisten, redacteuren en inhoudelijke beheerders die geïnteresseerd zijn in uw nieuws en uw content ook echt gebruiken in hun publicaties, uitzendingen en websites.

Tags: , ,

Meer Vergelijkbare Berichten

Vorig bericht
Haal de meeste Quotes in uw Persbericht
Volgend bericht
Schrijf Als een Journalist Deel 2 – 4 AP Style Tips
Recente Berichten
Menu