FASELIS, INC.

VEILIGHEIDSBELEID

REVISIE DATUM:18 December 2017

1. INLEIDING

1.1. DOEL VAN HET BELEID.

Faselis, Inc. (“Faselis”, “wij”, “ons”, “onze” of “Bedrijf”) verbindt zich ertoe de privacy te respecteren van de verzamelde informatie van haar klanten, bezoekers en andere gebruikers (“u” of “Uw”) van het Faselis cloud-based mediarelatiebeheerplatform, dat onze mobiele applicaties, website en sociale netwerkpagina’s (de “Site”) en verschillende functies, producten en diensten die beschikbaar zijn via de Site en of in verband staan met ons platform (de “Diensten”) omvat. De Site en Diensten worden gezamenlijk het “Faselis PR-platform” genoemd. We hebben dit veiligheidsbeleid (dit “Beleid”) opgesteld om uit te leggen hoe we wanneer u het Faselis PR-platform gebruikt, uw gegevens verzamelen, gebruiken, bekendmaken en beveiligen.
Dit Beleid is alleen van toepassing op het Faselis PR-platform en niet op andere websites die u mogelijk kunt openen via de Site of via de Diensten, die mogelijk beschikken over procedures voor het verzamelen en gebruiken van gebruiken en beleidsregels die wezenlijk verschillen van dit Beleid.
Als onderdeel van Faselis PR Platform onderhouden we een mediadatabase met contactgegevens van mediabedrijven en informatie over journalisten. Het beveiligen van de vertrouwelijkheid van niet-openbare informatie in onze database is onze prioriteit. Raadpleeg ons Privacybeleid voor meer specifieke informatie over de informatie die we verzamelen en hoe we deze gebruiken. .

1.2. LEES DIT BELEID ZORGVULDIG DOOR.

Wij nemen de veiligheid en privacy van uw persoonlijke gegevens zeer serieus en verzamelen alleen persoonlijk identificeerbare informatie die voor u geschikt is om Faselis te gebruiken, te communiceren en te verbeteren. Omdat transparantie een van de principes is waarop ons bedrijf is gebouwd, proberen we zo duidelijk en open mogelijk te zijn over de manier waarop we met beveiliging omgaan.
Als u niet akkoord gaat met de voorwaarden van dit Beleid, download dan de Site niet, maak geen gebruik van de Diensten of gebruik het Faselis PR Platform anderszins niet.

2. STRUCTUUR VAN ONS PLATFORM

Het Faselis PR Platform is een Software Service Solution, een cloud-based platform. Raadpleeg de Faselis Sub-processorslijst voor meer informatie over de dienstverleners die we gebruiken om u het Faselis PR Platform aan te bieden.

3. WERKWIJZE WERKNEMERS

We voeren achtergrondcontroles uit op alle werknemers voordat ze aan het werk gaan, en medewerkers ontvangen tijdens de werving privacy- en veiligheidstraining, daarnaast nemen we regelmatig de tijd om onze medewerkers eraan te herinneren dat informatiebeveiliging belangrijk is.

3. NALEVING

De omgeving waarin de Faselis PR Platform-diensten worden gehost, heeft voor zijn datacenters meerdere certificeringen, zoals ISO 27001-naleving, PCI-certificering, SOC-rapporten en meer. Ga voor meer informatie over hun certificering en naleving naar de AWS Security website en de AWS Compliance website.

4. TOEGANG TOT ONS PLATFORM

4.1. ALGEMEEN.

De toegang tot onze mediadatabase is beperkt tot de werknemers van onze klanten (“Gebruikers”) die werkzaam zijn in de pers- en mediasector, die als onderdeel van hun werk toegang willen hebben tot onze database om voor persberichtdoeleinden contact op te nemen met mediapersonen en mediabedrijven. We moedigen onze gebruikers aan om voordat werknemers toegang krijgen tot Faselis PR Platform adequate antivirussoftware te gebruiken, medewerkers te verplichten om vertrouwelijkheidsovereenkomsten te ondertekenen, achtergrondcontroles en training in informatiebeveiliging te ondergaan om zo beveiligingsproblemen te voorkomen. We kunnen echter niet garanderen dat alle gebruikers onze aanbevelingen naleven.

4.2. TOEGANG OP AFSTAND.

Als een op cloud-based platform hebben we geen toegang tot de apparaten van klanten. Toegang tot het Faselis PR Platform vereist authenticatie.

5. WERKWIJZEN GEGEVENSBEVEILIGING

We hebben administratieve, technische en fysieke beveiligingsmaatregelen getroffen om verlies, misbruik en wijziging van de informatie die we van u verkrijgen te helpen voorkomen, maar we kunnen niet garanderen dat wij in staat zullen zijn om dergelijk verlies of misbruik te voorkomen, die voor u een derde partij uit dergelijk verlies, misbruik of wijziging voortvloeit. Alle online bekendgemaakte informatie kan mogelijk door onbevoegde partijen worden onderschept en gebruikt.

6. CONTACTGEGEVENS EN BELEIDSUPDATES

6.1. CONTACT MET ONS.

Als u vragen heeft over dit beleid, onze werkwijzen met betrekking tot deze site of als u wilt dat wij uw gegevens uit onze databases verwijderen, neem dan gerust contact met ons op: [email protected]. We zullen zo snel mogelijk reageren.

6.2. UPDATES EN VERANDERINGEN.

We behouden ons het recht voor om op elk moment dit beleid uit te breiden, te wijzigen, bij te werken of aan te passen door eenvoudigweg een dergelijke wijziging, update of aanpassing zonder enige andere kennisgeving aan u op de Site te plaatsen. Elke dergelijke wijziging, update of aanpassing zal onmiddellijk van kracht worden na plaatsing op de Site. Het is uw verantwoordelijkheid om dit beleid van tijd tot tijd te herzien om ervoor te zorgen dat u akkoord gaat met alle voorwaarden.

Menu